Dariush

Soghoot (Live)

Lyrics: Shahyar Ghanbari
Re-Arrangement: Ali Elahi
Date Added January 24, 2014 Buy from cdbaby Lyrics 15.3M Plays

Tracks