Zhino Band

Naghmeye Mastan

Date Added February 16, 2015 Download Now Lyrics 23K Plays
دل داده ام بر باد، بر هرچه باداباد
مجنون تر از لیلى، شیرین تر از فرهاد
اى عشق از آتش اصل و نسب دارى
از تیره دودى، از دودمان باد
آب از تو طوفان شد، خاك از تو خاكستر
از بوى تو آتش، در جان باد افتاد
هر قصر بى شیرین، چون بیستون ویران
هر كوه بى فرهاد، كاهى به دست باد
هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پدر ما را، اندوه مادرزاد
از خاك ما در باد، بوى تو مى آید
تنها تو مى مانى، ما مى رویم از یاد. . .

Related

Top Music

Loading...

Trending Now