Viguen - 'Raze Del'

Viguen

Raze Del

Buy from iTunes Lyrics 24K Plays Date Added: July 9, 2013
می رقصد همه شب با آهنگ نسیم
تصویر تو در نگاهم
نور خاطره ها تابد بار دگر
در این شبهای سیاهم
هر شب به مستی
ساز دل من آرد به لبها راز دل من
آن یادگارم گم گشده دگر در خاطره زمانه
در این شب غم تنها شده ام
با عشق جاودانه
باشد همه شب چشمم به رهت
شاید یک شب بیایی
تا خنده زند بر چهره ی ما گلهای آشنایی
هر شب به مستی
ساز دل من آرد به لبها راز دل من

می رقصد همه شب با آهنگ نسیم
تصویر تو در نگاهم
نور خاطره ها تابد بار دگر
در این شبهای سیاهم
هر شب به مستی
ساز دل من آرد به لبها راز دل من

Related

Top Songs

Loading...