Viguen & Pooran - 'Keeja'
Buy from iTunes Lyrics 92K Plays Date Added: July 9, 2013
ای دختر ساری ای رشک گل‌های بهاری
در چشم جادویت می‌خوانم راز عشق و یاری
دیدم تو را یک شب در خواب و بیداری
تاری ز گیسویت گرفتم یادگاری
دیدم تو را یک شب در خواب و بیداری
تاری ز گیسویت گرفتم یادگاری

دیدم تو را یک شب با یاران در آغوش صحرا
مهتاب شهر ما در آن شب دلکش بود و زیبا
بردی مرا یک دم در عالم رویا
خواندی به گوشم نغمه‌های آرزو را
بردی مرا یک دم در عالم رویا
خواندی به گوشم نغمه‌های آرزو را
آمد روز جدایی
آن رویای طلایی شد نقش بر آب

عشق چون تو غزالی
خوابی و بود و خیالی
شادم از این خواب
آی کیجا کیجا کیجا
آی کیجا کیجا کیجا
نقش تو را بینم روی آرم به هر جا
زین پس مشو هرگز جدا از من
جانان مگیر عشق مرا از من

من دختری از سرزمین شوق و شورم
با تو بود قلبم اگر چه از تو دورم
آمد روز جدایی
آن رویای طلایی شد نقش بر آب

عشق چون تو غزالی
خوابی و بود و خیالی
شادم از این خواب

آی کیجا کیجا کیجا
آی کیجا کیجا کیجا
نقش تو را بینم روی آرم به هر جا
نقش تو را بینم روی آرم به هر جا

Related

Top Songs

Loading...