Viguen

No Bahar (Ft Various Artists)

Viguen - 'No Bahar (Ft Various Artists)'
Date Added March 12, 2013 Download Now Lyrics 883K Plays
آمد از ره فصل زیبای بهار
نوبهاران خنده زد بر سبزه زار

پیک نوروزی رسید از آسمان
از سفر آمد پرستو نغمه خوان

باز شد چشم بنفشه بر بهار
زرد و نیلی در کنار چشمه سار

بخت اگر خواب است بیدارش کنید
عاشقانه باز دیدارش کنید

آمده نوروز در ایران زمین
خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید
می توان از تربت حافظ شنید

باز شد چشم بهاران بر خزر
شد صدفها خانه درّ و گوهر

دشت ارژنگ باز هم بیدار شد
از شقایق دامنش گلنار شد

قاصدک آمد که مهمان آمده
بوی نرگس های ایران آمده

خاک من ای قبله گاه عاشقان
نوبهارانت همیشه جاودان

رودهایت پر خروش و بی قرار
کوههایت سر بلند و استوار

بند بند ما همه از خاک توست
تار و پود ما ز خاک پاک توست

آمده نوروز در ایران زمین
خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطربید
می توان از تربت حافظ شنید

خون پاک عاشقی در جان ماست
ریشه این عشق در ایران ماست

هموطن نوروز تو پیروز باد
ای وطن هر روز تو نوروز باد

هموطن آمد دوباره نوبهار
شد سراسر خاک ایران لاله زار

شد فلک از باد نوروزی جوان
باز کرده چتری از گل ارغوان

آسمان برداشت زیر ابروی عشق
پرشده دنیا زعطر و بوی عشق

بخت اگر خواب است بیدارش کنید
عاشقانه باز دیدارش کنید

نوبهاران خنده زد بر کوهسار
پونه زاران شد کنار چشمه سار

قطره شبنم به برگ گل چکید
شانه زد باد بهاران زلف بید

دامن ایران زگل سرشار شد
ای عزیزان موقع دیدار شد

بعد از این هر روز بهتر روز ما
جاودانه تا ابد نوروز ما

آمده نوروز در ایران زمین
خاک ما شد رشک فردوس برین

بوی نارنج و ترنج و عطر بید
می توان از تربت حافظ شنید

خون پاک عاشقی در جان ماست
ریشه این عشق در ایران ماست

هموطن نوروز تو پیروز باد
ای وطن هر روز تو نوروز باد

Related

Top Songs

Loading...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Learn more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close