Viguen - 'Gisooyeh Kootah'

Viguen

Gisooyeh Kootah

Buy from iTunes Lyrics 26K Plays Date Added: July 9, 2013
نمی دانم چرا نا گه
نموندی مویت را کوته
های ، های
های ، های

سر زلف پریشان را
ز دامانت کردی جدا
های ، های
های ، های

فکندی بر خاک پایت
برهنه شد شانه هایت
های ، های
های ، های

آمد باد بهار
سر مست و بی قرار
رقص آن گیسوی پریشانت کو
گویی از لطافت
آزرده شانه ات
در زیر بار گیسو

روزی هم آغوش تو بود
زیر بر و گوش تو بود
های ، های
های ، های

کو دیگر آن رنگ و بویش
رخت روال آرزویش
های ، های
های ، های

این حال من
این روز او
این قصه ی جان سوز او
های ، های
های ، های

آمد باد بهار
سر مست و بی قرار
رقص آن گیسوی پریشانت کو
گویی از لطافت
آزرده شانه ات
در زیر بار گیسو

های ، های
های ، های

های ، های
های ، های

های ، های
های ، های

آمد باد بهار
سر مست و بی قرار
رفته از سوی پریشانت موی
گویی از لطافت
آزرده شانه ات
در زیر بار گیسو

Related

Top Songs

Loading...