Viguen - 'Bivafa'

Viguen

Bivafa

Buy from iTunes Lyrics 37K Plays Date Added: July 10, 2013
بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا
بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا

سخت خود را در دلم جاکرده ای اما بگو
سخت خود را در دلم جاکرده ای اما بگو
گر دلت جای دگر بند است این جایی چرا
گر دلت جای دگر بند است این جایی چرا

بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا

دفتر شعر مرا بهر که از بر کرده ای
دفتر شعر مرا بهر که از بر کرده ای
عاشقی تو پس بگوید گه گاه شیدایی چرا
روز اگه از چشم من خود را تو پنهان می کنی
روز اگه از چشم من خود را تو پنهان می کنی
شب به رویاهای من تا صبح پنداری چرا

شب شبه شعر است و
شور و شادی و شمع و شراب
جمع ما جمع است و تنهای تنهایی چرا
شب شبه شعر است و
شور و شادی و شمع و شراب
جمع ما جمع است و تنهای تنهایی چرا

بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا

دفتر شعر مرا بهر که از بر کرده ای
دفتر شعر مرا بهر که از بر کرده ای
عاشقی تو پس بگوید گه گاه شیدایی چرا
روز اگه از چشم من خود را تو پنهان می کنی
روز اگه از چشم من خود را تو پنهان می کنی
شب به رویاهای من تا صبح پنداری چرا

شب شبه شعر است و
شور و شادی و شمع و شراب
جمع ما جمع است و تنهای تنهایی چرا
شب شبه شعر است و
شور و شادی و شمع و شراب
جمع ما جمع است و تنهای تنهایی چرا

بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا
بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا
بی وفا آی بی وفا دگر سراغ ما نمی آیی چرا
هر زمان در وعده امروز و فردایی چرا

Related

Top Songs

Loading...