Viguen

Bazgasht

Date Added August 4, 2013 Buy from iTunes Lyrics 79K Plays
از دیار خود سفر کردم
تا مگر بُگریزم از غم ها
بر همه دنیا گذر کردم
تا بجویم بختِ خود را
گفتم این رنجِ سفر شاید
از دلم غم ها برون ریزد
یادِ هجر و بی وفایی ها
زین سفر از دل گریزد
ای دریغ آنجا ندیدم من
جز افق های مَه آلودی
هرگز از ساز وفا آنجا
بر نمی آمد سرودی
یک نگاه مهربان آنجا
بر نگاه من نمی افتاد
دل در آنجا هم نشد شاد
آمدم همچون پرستوها
تا بسازم آشیانه ام را
در همین خاک طرب زا
بار دیگر در آن خوانم
نغمه های عشق و رویا
ای دریغ آنجا ندیدم من
جز افق های مَه آلودی
هرگز از ساز وفا آنجا
بر نمی آمد سرودی
یک نگاه مهربان آنجا
بر نگاه من نمی افتاد
دل در آنجا هم نشد شاد
آمدم همچون پرستوها
تا بسازم آشیانه ام را
در همین خاک طرب زا
بار دیگر در آن خوانم
نغمه های عشق و رویا

Related

Top Music

Loading...

Trending Now