Tanbe10

Taze Dare Khosh Migzare

Tanbe10 - 'Taze Dare Khosh Migzare'
Date Added December 22, 2012 Download Now Lyrics 47K Plays
ورس 1 [ موتی ]:
هرجا ميرم باز ميشن درا برام / پشت سرم همه برادرام / ديگه مهم نيست چيزی برام الان
چون که هرچی که ميخواستمو دارم // تو هم نوشابه اضافی ديگه باز نکن واسم
همه زردا سفيد شدن
پيری زود رس ريخت زمين دونه دونه برگا رو باريد // سرمای پاييز اومد همه سرمارو گای×د
اينجا ديگه تضمينی واسه فردای ما نيست
انگار کار دنيا عکسه // شاخ شدن شغالا واسه شيرا ولی بازم « موتی » ريلکسه
ميخونم ميپره برق از سرت // دشمنامو ميسوزونم که سردم نشه
منم و کاغذ و ارايه ادبی // تويی و مواد و آرايش عملی
يادم نمياد که داده باشی شماره بهم // که ميری سراغ طفل
فقط يه بوق زدم واست // تو هم دوباره چت
انگاری ته ديگه رسيد کفگيرت // حالا افتادی دنبال فنچ؟


ورس 2 [ آئمها ]:
ميگن « آئمها » زيادی بيزی شده // آره چون وقتش با رياضی فيزيکـــــــ پُره
نه آهنگها رو کسی نياز نيست کليپ کنه // همينطوريش وقتی که مياد ايکس کليکـــــــ خورده
آخه ، به ما رپ مياد به تو زامبا // خب ميکــــــ آپ دوست داری خب بشو مانگا
در بيار از کشو تانگا // برو رقص نيمه کن حالا جلو بانکا
اينا با اين جنگولکــــــ بازياشون اينقدر رپو انگولکــــــ کردن تا به ف×ک رفت
ما هم يه روز با يه بيل مکانيکی اومديم و کرديم همه رو زير خاکـــــ دفن


کروس [ سزار ]:
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ شبای سختو رد کرديم و روز خوش نزديکه
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ تازه رسيديم به جای خوبش پس ميشه اينو خوب حس کرد
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ نميخوام بدونم آخرش کيه فقط ميخوام بگذره
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ پس الکی نميذارم تموم شه نميذارم تموم شه


ورس 3 [ سزار ]:
عطسه زدم دوست ما ترسيد // دوباره اومدم لوسترا لرزيد
بذار بيان چاقالا بعد بگم من به بچه خوشگلا ميدم بوس بجا تنبيه
ترس نداريم از تاريکی هوايی که آبی نيست // ابرا رو زديم کنار و يهو تابيديم
ما همينيم // واسه همينه که ديگه کسی به ما شبيه نيست
ميشناسی منو "ريلکس" يه "دست توی جيبم" // توی خيابون راه ميرم يه 10 روی سينم
چشمای جغد بازه واسه جوجه های عقاب نما که از رو نميرن
تو سخت ترين شرايط هم تنها ميجنگيم // راست بگو تو هم از ما ميترسی
چون هرکی شاخ شد رو سلاخی کرديم // يجوری که ديگه همه پشمها ريخت از بيخ


ورس 4 [ علی 10 ]:
« تنبه 10 » فصل اصلی تو داستانه // ديگه شديم جاودانه حالا هنوز جا داره
تا بفهمی که کی اينجا واقعا صابکاره // کارای ما شاهکاره يه حالت خاص داره
تکنيکامون شبيه نيست فرق داره ساختارش // به زور که درنمياد فکر کرده صافکاره
نميرسه به ما حتی اونی که شانس داره // بيچاره از ترس ما بايد بخوابه وايستاده
سال جديد واس مائه ترکهامون فاز داره // بازی کنه الان اون که تو دست تاس داره
پايان دنيا هم نتونست بشه واسه ما سد // اونی که زيرمون بوده بايد باشه بازم
جلوييم و به بقيه اصلا" راه نميديم // روی سکو ام به کسی ما جا نميديم
دو هزار و نحس اومد ولی نه واسه ما // نحسی شو دور ميزنم خب من با صدام


کروس [ سزار ]:
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ شبای سختو رد کرديم و روز خوش نزديکه
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ تازه رسيديم به جای خوبش پس ميشه اينو خوب حس کرد
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ نميخوام بدونم آخرش کيه فقط ميخوام بگذره
"تازه داره خوش ميگذره" ؛ پس الکی نميذارم تموم شه نميذارم تموم شه


بریج [ آلفا , سزار ]:
داره خوش ميگذره... "تازه داره خوش ميگذره"
زمستونم رسيد... "تازه داره خوش ميگذره"
ولی با « تنبه 10 » هميشه داغه... "تازه داره خوش ميگذره"
« مهدی آلفا »

ورس 5 [ آلفا ]:
دارم وسواس پای کار پس باز با يه بار // خوندنم بازم دور و برم ميريزن با يه دستمال پای پام
دشمنمم که دستپاچست // ميکروفنو چسبونده به دست با چسب
از در ميام بيرون همه غلافن خلافا" // همه کلافن علافا"
چون هر دفعه ميام ازم درس رو بيت ميخوان // منم که ريلکسم و "دست تو جيب" ميام
حرکاتم همه حساب شدن // متن حرفام همه کتاب شدن
تو هم که ، قرض کردی همه سوژه ها رو هيچی نگو // ته پاييز شد شمرديم جوجه ها رو هيچی نموند


اونترو [ آلفا ]:
"تازه داره خوش ميگذره" ... "تازه داره خوش ميگذره" ...
آره خوش ميگذره... تن به دو هزار و نحس...
تازه از اين به بعد قراره بيشتر هم خوش بگذره...
تو هم با ما باش...

Related

Top Music

Loading...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Learn more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close