Sina Hejazi - 'Harmony'

Sina Hejazi

Harmony

Lyrics 371K Plays Date Added: May 12, 2015
چقد دنیا توگوشی زد چقد توگوشی خوردم
جای توگوشیاتو دنیا به‌زور از یاد بردم
چقد پنهون کردم از دنیا چقد بارونیم
می‌خندیدم تا دنیا نفهمه چه داغونیم

چقد دنیا رو ماها بی‌خودی دست بلند کرد... بی‌خودی
چقد از دنیامون بی‌هوا نفس بلند کرد... بی‌خودی
چقد گول خوردیم از دنیا چقد گولمون زد
با گریه دست تکون دادیم کمک با خنده دست بلند کرد

گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه
گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه

هوا بارونیه... هوا بارونیه...
هوا بارونیه... هوا بارونیه...

چقد بترسم که دستم یه روزی به رویام نرسه خسته مه
می‎خوام بخندم بخندم بخندم رؤیا بسمه
می‎خوای بزنی بزن بس که دستت زده منو شده خسته بسه
می‌زنی تو صورتم ولی از دستت قلبم شکسته

چک بزن تو صورتم کتک‌خورم ملسه
هن و هن می‌کنم اما این سینه پر نفسه
با سرخی صورتم به روبه‎رو میرم
از رو نمیری دنیا فک نکن از رو میرم

گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه
گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه
گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه
گریه نمی‌کنم ولی هوام بارونیه
به غصه می‌خندم حالا این یه هارمونیه

Related

Top Songs

Loading...