Shajarian - Sarkhoshan

Sarkhoshan

Shajarian


سرخوشان

استاد شجریان

Buy from iTunes 4.4M Plays Lyrics Date Added: August 1, 2012
ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم
همراز عشق و هم نفس جام باده ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند
تا کار خود به ابروی جانان نهاده ایم
|ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم
|پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد
گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم
|کار از تو می رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می دهیم و ز راه اوفتاده ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم

Related

Top Songs

Loading...