Shajarian - Morghe Sahar

Morghe Sahar

Shajarian


مرغ سحر

استاد شجریان

115K Plays Lyrics Date Added: July 2, 2023
مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمه آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه این خاک توده را
پرشرر کن
ظلم ظالم جور صیاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا
ای فلک
ای طبیعت
شامِ تاریکِ ما را سحر کن
نو بهار است
گل به بار است
ابر چشمم ژاله بار است
این قفس چون دلم
تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمرِ مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل
از این بیشترکن
بیشترکن بیشترکن
مرغ بی دل شرح هجران
مختصر مختصر کن
مرغ بی دل شرح هجران
مختصر مختصر کن


استاد شجریان
مرغ سحر

Related

Top Songs

Loading...