Shajarian - Be Yade Aref

Shajarian

Be Yade Aref


Lyrics 3.6M Plays Date Added: August 1, 2012
بنشین به یادم شبی
تر کن از این می لبی
که یاد یاران خوش است

یاد آور این خسته را
کاین مرغ پربسته را
یاد بهاران خوش است

مرغی که زد ناله ها
در قفس هر نفس
عمری زد از خون دل
نقش گل بر قفس یاد باد

داد، داد، عارف با داغ دل زاد
داد ای دل داد
عارف با داغ دل زاد

ای بلبلان چون در این چمن
وقت گل رسد زین پاییز یاد آرید
چون بر دمد آن بهار خوش
در کنار گل از ما نیز یاد آرید

داد، داد، عارف با داغ دل زاد
داد ای دل داد
عارف با داغ دل زاد

عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد
بر بلبلان درس عاشقی خوش در این چمن یاد داد
گربایدت دامان‌ گل، ای‌یار، ای‌یار
پروا مکن چون به‌ جان رسد، از خار، آزار

داد، داد، عارف با داغ دل زاد
داد ای دل داد، عارف با داغ دل زاد


شجریان
به یاد عارف

شعر: هوشنگ ابتهاج - سایه

Related

Top Songs

Loading...