Shahrzad Beheshtian - Aan Shabe Ordibehesht

Shahrzad Beheshtian

Aan Shabe Ordibehesht


Download Now Lyrics 2.1M Plays Date Added: March 11, 2016
هان به یاد آر
آن شب اردیبهشت
آن شب که بر شکرش توان صد یاس نوشت
برندیدی که شهر را مهر گرفت و ناز گرفت
چندان که فرض کن دهر را آواز گرفت
آن می که رسید از جنت آبادم کرد
آن نغمه ها که شادم کرد
آن جمع شیرین که فرهادم کرد
مفتون ، سرمست
آخ آن شب اردیبهشت یادت هست
نشاندیم و خوش بنشست
یاد در دل ، داغ بر دست
هان به یاد آر
آن روشن شب اردیبهشت
آن شب که خنده باب شد و آب شد در سرشت
گویند دل شوریده به شود و به شد
لیک پاها پریشان شد و اعصاب ها له شد
آن می که رسید از جنت آبادم کرد
آن نغمه ها که شادم کرد
آن جمع شیرین که فرهادم کرد
مفتون ، سرمست
آخ آن شب اردیبهشت یادت هست
نشاندیم و خوش بنشست
یاد در دل داغ بر دست
نشاندیم و خوش بنشست
یاد در دل داغ بر دستشهرزاد بهشتیان
آن شب اردیبهشت

Related

Top Songs

Loading...