Shahrokh

Shayad

Date Added March 2, 2013 Buy from iTunes Lyrics 9,397 Plays
(مسعود فرد منش)
برایت بارها باید بگویم
که در رگهای من جاری شدی چون خون
که از من سا ختی بار دگر مجنون شاید ‍
از شکوه عشق خانمان سوز
برایت بارها باید قسم ها یاد کرد
برایت بارها باید سر سجده فرود اورد شاید
زدست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد
به دنبال تو تا خورشید باید رفت
به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی بها گردد
برای قلب تو شاید خدا گردد
نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم
و یا در زیر پاهای تو بی رحمانه میمیرم شاید
نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار
که بعد از روزهای گرم و شیرین زمان مردنم
زمان مردنم آیا در اغوش تو جانم را خدا گیرد
و یا این ارزو در نطفه میمیرد شاید

Related

Top Music

Loading...

Trending Now