Shahrokh - 'Shayad'

Shahrokh

Shayad

Buy from iTunes Lyrics 288K Plays Date Added: March 2, 2013
(مسعود فرد منش)
برایت بارها باید بگویم
که در رگهای من جاری شدی چون خون
که از من سا ختی بار دگر مجنون شاید ‍
از شکوه عشق خانمان سوز
برایت بارها باید قسم ها یاد کرد
برایت بارها باید سر سجده فرود اورد شاید
زدست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد
به دنبال تو تا خورشید باید رفت
به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی بها گردد
برای قلب تو شاید خدا گردد
نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم
و یا در زیر پاهای تو بی رحمانه میمیرم شاید
نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار
که بعد از روزهای گرم و شیرین زمان مردنم
زمان مردنم آیا در اغوش تو جانم را خدا گیرد
و یا این ارزو در نطفه میمیرد شاید

Related

Top Songs

Loading...