Shahram Nazeri - 'Tavalode Fereydoon'

Shahram Nazeri

Tavalode Fereydoon

Buy from BeepTunes Lyrics 463K Plays Date Added: March 7, 2016
برآمد برین روزگار دراز
کشید اژدهافش به تنگی فراز
خجسته فریدون ز مادر بزاد
جهان را یکی دیگر آمد نهاد
ببالید برسان سرو سهی
همی تافت زو فر شاهنشهی
جهانجوی با فر جمشید بد
به کردار تابنده خورشید بود

Related

Top Songs

Loading...