Shahram Nazeri - 'Kishe Mehr'

Shahram Nazeri

Kishe Mehr

Buy from BeepTunes Lyrics 209K Plays Date Added: January 20, 2014
همی گویم و گفته ام بارها
بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستیست در کیش مهر
برونند زین حلقه هشیارها

کشیدم در کوی دلدادگان
میان دل و کام دیوارها
چه فرهادها مرده در کوه ها
چه حلاج ها رفته بر دارها

پرستش به مستیست در کیش مهر
برونند زین حلقه هشیارها

بهین مهر ورزان که آزاده اند
بریزند از دام جان تار ها
به خون خود آغشته و رفته اند
چه گلهای رنگین به جوبارها

فریب جهان را مخور زینهار
که در پای این گل بود خار ها

همی گویم و گفته ام بارها
بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستیست در کیش مهر
برونند زین حلقه هشیارها

Related

Top Songs

Loading...