Reza Bahram - 'Lotf'
Download Now Lyrics 16.4M Plays Date Added: January 24, 2020
ببین عاشق شدم ای رهگذر
مرا هر جا که شد با خود بِبَر
باورم کن
تا تو از راه رسی شاعران شعر سرایند
قومِ مردانِ مبارز به این شهر بیایند
تا تو از راه رسی پنجره ها باز بماند
مرد و زن بر سرِ هر کوچه آواز بخواند
خالی از لطف نباشد
گذری کنی از این کوچه ی بن بست
خالی از لطف نباشد
بر دلِ غم زده ی ما بکِشی دست
من توقع ندارم هم نشینم شوی
ای حضرت دریا
خالی از لطف نباشد
بزنی موج بر این ساحلِ تنها
زیبایِ من تنها تویی صبر و قرارِ من
همه دار و ندارِ من
نخواهی بگذری از این دلِ آزرده ی من
بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند
همه دنیا که میداند ، تویی حالِ خوش
این باورِ پژمرده ی من ، پژمرده ی من
پژمرده ی من
ماهِ شب گرد کجا ، صورتِ ماهِ تو کجا
شبِ بی نور کجا ، زلفِ سیاه تو کجا
دلِ مغرورِ مرا ببین رساندی به کجا
که شدم حرفِ زبانِ همه عالم به خدا
زیبایِ من تنها تویی صبر و قرارِ من
همه دار و ندارِ من
نخواهی بگذری از این دلِ آزرده ی من
بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند
همه دنیا که میداند ، تویی حالِ خوش
این باورِ پژمرده ی من ، پژمرده ی من
پژمرده ی من
خالی از لطف نباشد
گذری کنی از این کوچه ی بن بست
خالی از لطف نباشد
بر دلِ غم زده ی ما بکِشی دست
من توقع ندارم هم نشینم شوی
ای حضرت دریا
خالی از لطف نباشد
بزنی موج بر این ساحلِ تنهارضا بهرام
لطف

Related

Top Songs

Loading...