Rastin - Faryade Sorkh

Rastin

Faryade Sorkh


فریاد سرخ
Lyrics: Abbas Hazheer
Music: Saeed Moghaddas
Arrangement: Saeed Moghaddas
Mix & Mastering: Iman Ahmadzadeh
Kamancheh: Ehsan Nehzan
Electric Guitar: Saeed Moghadas
Download Now Lyrics 909K Plays Date Added: December 15, 2022
خاتون خوب خاک ما زنده و زاینده بمان
جاری سبز زندگی در رگ تاریخ و زمان
حنجره و صدا شدی گوش فلک تو را شنید
قلم که اسم تو نوشت پرنده از قفس پرید

ایستاده باش ایستاده باش
ایستادگی ترانه شد
شب از حضور تو شکست
جهان شاعرانه شد
رویا به رویا پل زدی
دریا به دریا تا خطر
موهاتو دادی دست باد
پر میکشی بی بال و پر

تو بیشتر از صدا شدی
فریاد سرخ ما شدی
فانوس به دست جاده و تا قله ها رها شدی
گره زدی ریشه به خاک دست میکشی به آسمان
بوسه به آفتاب میزنی روشن میشه چشم جهان

ایستاده باش ایستاده باش
ایستادگی ترانه شد
شب از حضور تو شکست
جهان شاعرانه شد
رویا به رویا پل زدی
دریا به دریا تا خطر
موهاتو دادی دست باد
پر میکشی بی بال و پر

ایستاده باش ایستاده باش
ایستادگی ترانه شد
شب از حضور تو شکست
جهان شاعرانه شد
رویا به رویا پل زدی
دریا به دریا تا خطر
موهاتو دادی دست باد
پر میکشی بی بال و پرراستین
فریاد سرخ

Related

Top Songs

Loading...