Parvaz Homay

Ze Man Yaad Koni

Date Added October 3, 2013 Download Now Lyrics 73K Plays
این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
هر جا که پرنده ای بشد در قفس آزاد کنید
هر جا که پرنده ای بشد در قفس آزاد کنید
هر جا که دلی شکسته دیدید ز غم شاد کنید
هر جا که دلی شکسته دیدید ز غم شاد کنید
هر جا به خرابه ای رسیدی آباد کنید
هر جا به خرابه ای رسیدی آباد کنید
اینگونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
اینگونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
آن گه که دو پیمانه پر از باده کنید
آن گه که دو پیمانه پر از باده کنید
آنگه که سری به مهر و سجاده کنید
آنگه که سری به مهر و سجاده کنید
یادی هم از این عاشق دل داده کنید
آنگه که دلم در آتش افتاد کنید
در می کده ای که باده اندوخته ام
آتش کده ای که آتش افروخته ام
در می کده ای که باده اندوخته ام
آتش کده ای که آتش افروخته ام
نی مسجد و نی سومعه نی کعبه و نی
در مدرسه ای که دانش آموخته ام
در گرد هم آیید و مرا شاد کنید
این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
هر جا که پرنده ای بشد در قفس آزاد کنید
هر جا که دلی شکسته دیدید ز غم شاد کنید
هر جا به خرابه ای رسیدی آباد کنید
هر جا به خرابه ای رسیدی آباد کنید
این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید
این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید

Related

Top Music

Loading...

Trending Now