Pallett - 'Half of Us'

Pallett

Half of Us

Download Now Lyrics 295K Plays Date Added: May 16, 2015
Ads
قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات
شعر هایم برای تو ، بگذار روی طاقچه ات
دست هایم برای تو ، بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو ، بگیر پرواز خواهد کرد
آواز هایم برای تو ، بگذار توی موهایت
راز هایم برای تو ، ببند دور دستهایت
دست هایم برای تو ، بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو ، بگیر پرواز خواهد کرد
ما از دشت لالایی هایش را خواندیم
تا خوابمان نبرد
از کویر آوازهایش را خواندیم ، تا یادمان نبرد
ما از جنوب آتش ها ساختیم تا سردمان نشود
از گل سرخ نامش را بردیم تا پرنده های سپید
به شهرروشن خورشید دوباره برگردند
قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات
شعر هایم برای تو ، بگذار روی طاقچه ات
اشکهایم برای تو بخند رام خواهد شد
شوق هایم برای تو ، بگیر آرام خواهد شد
ما از شهر سیب هایش را چیدیم
تا صبح سر برسد
وز کوچه کبوتر هایش را دیدیم
تا شب پر بکشد
ما از شب آواز ها ساختیم تا ترسمان بریزد
از سفر یادش را بُردیم تا پرنده های سپید
به شهر نیلی آرام دوباره برگردند
نیمی از ما با طوفان می رفت
نیمی از ما در شب جا می ماند
نیمی از ما با باران می ریخت
نیمی از ما از باران می خواند

Related

Top Songs

Loading...