Pallett - 'Fish and Cat'

Pallett

Fish and Cat

Download Now Lyrics 711K Plays Date Added: May 16, 2015
Ads
گوش کن اینم چیزی نیست
جز این چاره ای نیست
گوش کن اینم میگذره
خاطره شو باد میبره
میرقصه میریزه آخرین برگ از درخت
میبنده میره آخر از شهر تیره بخت
تنگ شیشه ای شکست
ما اما دست روی دست
آخرین ماهی هم مرد
آخرین شاخه پژمرد
باد مارا با خود خواهد برد
یاد مارا در خود خواهد داشت
آب مارا حل خواهد کرد
شهر مارا بغل خواهد کرد

گوش کن شاید شب چیزی گفت
تاریکی شاید رازی داشت
بعد ازینجا شاید باغی بود
شهری شاید آوازی داشت
میرقصه میریزه آخرین برگ از درخت
میبنده میره آخر از شهر تیره بخت
تنگ شیشه ای شکست
ما اما دست روی دست
آخرین ماهی هم مرد
آخرین شاخه پژمرد
باد مارا با خود خواهد برد
یاد مارا در.خود خواهد داشت
آب مارا حل خواهد کرد
شهر مارا بغل خواهد کرد

Related

Top Songs

Loading...