Nahili - 'Baran'

Nahili

Baran

Download Now Lyrics 3,808 Plays Date Added: January 14, 2022
تو این شهر با دلم هرجا رو گشتم
کورها ندیدن اشکامو ریختم
هم راض من باشی تو این پلیدی
تو این سرای پر نا امیدی
باران نبار باران نبار در این سیاهی
خوبی نکن به ادمی در این تباهی
شاعر شرور است شعرش کثیف است
این جامعه از این شعر مریض است
همچون رفیق و خون و مرگ و اشیونه
از چی بگم داغ چی رو دلم نمونده
باران نبار باران نبار در این سیاهی
خوبی نکن به ادمی در این تباهی
دنبال من بگرد هستم ببین
دنبال من بگرد اروم بگیر
شکستن عادتت شده ببین
ازادی و حقت منم بگیر
باران ببار باران ببار به این سیاهی
عشقم تویی فکرم تویی ارام جانی
شاعر عوض شد این شعر حق است
بعد از سیاهی خورشید به تخت است
روزی رسد که یک مشت باشیم
یک دانه ی امید بر خاک بپاشیم
باران ببار باران بتاز به این سیاهی
خوبی کن و در دجله اندازش خدایی تو
کجا می روی حالا
بیا ،هنوز تا کشف نشانی آن کوچه
حرف بسیار و
وقت اندک و
آسمان هم که بارانی ست
اصلاً فرض که مردمان هنوز درخوابند
فرض که هیچ نامه ای هم به مقصد نرسید
فرض که بعضی از اینجا دور
حتی نان از سفره و کلمه از کتاب،
شکوفه از انار و تبسم از لبانمان گرفته اند
با رؤیاهامان چه می کنندناهیلی
باران

Related

Top Songs

Loading...