Mohsen Namjoo - 'Dela Didi'

Mohsen Namjoo

Dela Didi

Download Now Lyrics 310K Plays Date Added: January 2, 2011
دلا دیدی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر برآورد
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
جهان دشت شقایق گشت از این خون

نگر تا این شب خونین سحر کرد
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
به هر سروی تذروی نغمه برداشت
به هر سروی تذروی نغمه برداشت

دلا دیدی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر بر آورد
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
جهان دشت شقایق گشت از این خون

نگر تا این شب خونین سحر کرد
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد

ز هر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
به هر سروی تذروی نغمه برداشت
به هر سروی تذروی نغمه برداشت

صدای خون در آواز تذرو است
دلا این یادگار خون سرو است
دلا این یادگار خون سرو است
دلا این یادگار خون سرو است
دلا این یادگار خون سرو است
دلا این یادگار، این یادگار خون سرو است
دلا این یادگار خون سرو است
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
دلا این یادگار خون سرو است
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
به هر سروی تذروی نغمه برداشت
دلا این یادگار خون سرو است

Related

Top Songs

Loading...