Mohammad Noori - 'Iran Iran'

Mohammad Noori

Iran Iran

Download Now Lyrics 367K Plays Date Added: February 20, 2014
در روح و جان من، می مانی ای وطن
به زیر پافِتَدان دلی، که بهر تو نلرزد
شرح این عاشقی، ننشیند در سخن
که بهر عشق والای تو، همه جهان نیرزد

در روح و جان من می مانی ای وطن
به زیر پافِتَدان دلی ، که بهر تو نلرزد
شرح این عاشقی ، ننشیند در سخن
که بهر عشق والای تو ، همه جهان نیرزد

ای ایران ایران
دور از دامان پاکت دست دگران،
بد گهران
ای عشق سوزان،
ای شیرین ترین رویای من تو بمان،
در دل و جان
ای ایران ایران،
گلزار سبزت دور از تاراج خزان،
جور زمان
ای مهر رخشان،
ای روشنگر دنیای من به جهان،
تو بمان

سبزی سر چمن،
سرخی خون من،
سپیدی طلوع سحر،
به پرچمت نشسته
شرح این عاشقی،
ننشیند در سخن
بمان که تا ابد هستیم،
به هستی تو بسته

ای ایران ایران
دور از دامان پاکت دست دگران،
بد گهران
ای عشق سوزان،
ای شیرین ترین رویای من تو بمان،
در دل و جان
ای ایران ایران،
گلزار سبزت دور از تو راج خزان،
جور زمان
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان،
تو بمان

Related

Top Songs

Loading...