Mohammad Alizadeh - 'Sarzanesh'
Buy from BeepTunes Lyrics 653K Plays Date Added: February 27, 2013
نه قحطی گل که نبود از تو چرا خوشم اومد؟
قشنگ تر از تو بود، دلم قید تمومشونو زد
انگار چشام کور شده بود هیچکسو غیر تو ندید
تو اومدی تو زندگیم شدی یه مشکل جدید
تو اومدی تو زندگیم شدی یه مشکل جدید

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بود
تصوّرم خوب بود ازت امّا چه سود امّا چه سود
یه اشتباه چی داشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

نه قحطی یه چیزی بود، فهمیدم اینو این دفعه
که تو وجودت این روزا پیدا نمیشه عاطفه
قحطی چی بود واسه من؟ یه دل که زود دل نبُره
این دل پراحساس من به درد تو نمیخوره

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بود
تصوّرم خوب بود ازت امّا چه سود امّا چه سود
یه اشتباه چی دشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

من بدترین و بهترین روزای عمرم با تو بود
تصوّرم خوب بود ازت امّا چه سود امّا چه سود
یه اشتباه چی داشت واسم؟ خودخوری و هی سرزنش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش
از این به بعد من این دلو دست کسی نمیدمش

Related

Top Songs

Loading...