Moein - 'Degar Cheh Khahi'

Moein

Degar Cheh Khahi

Lyrics 1M Plays Date Added: April 19, 2011
من که عمرم را به پایت ریختم
زندگیها را به پایت ریختم
ای تو دیروز من و امروز من
من که فردا را به پایت ریختم
دیگر چه خواهی دیگر چه خواهی
من که با خوب و بد تو ساختم
ابرویم را به خاک انداختم
در سفر تا هفت شهر عشق تو
من که مرزی تا جنون نشناختم
دیگر چه خواهی دیگر چه خواهی

من که همچون بت پرستیدم تو را
هر کجا رفتم فقط دیدم تو را
با تمام گریه ها از دست تو میشکستم
بغض و خندیدم تو را
پس چرا ازردنم را دوست داری
حسرت و غم خوردنم را دوست داری

مثل من هرگز کسی عاشق نبوده
سوختن از عشق را لایق نبوده
از توام بر اتش و خاموشم
از تو تا نگویی در وفا صادق نبوده
هر چه میسوزم تو می گویی کم است
قصه ام ورد تمام عالم است
پس چرا ازردنم را دوست داری
حسرت و غم خوردنم را دوست داری

هر چه را میخواستی از
من به دست اورده ای
مرگ غرورم بس نبود
که قصد جانم کرده ای
من که دنیا را به پایت ریختم
زندگیها را به پایت ریختم
من که با خوب و بد تو ساختم
ابرویم را به خاک انداختم
دیگر چه خواهی دیگر چه خواهی

من که همچون بت پرستیدم تو را
هر کجا رفتم فقط دیدم تو را
با تمام گریه ها از دست تو می شکستم
بغض و خندیدم تو را
پس چرا ازردنم را دوست داری
حسرت و غم خوردنم را دوست داری


معین
دیگر چه خواهی

Related

Top Songs

Loading...