Master Of Persia - Rabee

Rabee

Master Of Persia


رابعه

مستر آف پرشیا

Music: Vandike
Mix & Mastering: Ali Esfahan
Vocal: Anahid M.O.P
Guitar: Vandike
Drums: Shahin Jebelli
332K Plays Lyrics Date Added: May 4, 2024
ترک از درم درآمد خندانک
آن خوبروی چابک مهمانک
عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند
عشق دریایی کرانه ناپدید
کی توان کردن شنا ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری
بس بباید ساخت با هر ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب
زهر باید خورد و انگارید قند
توسنی کردم ندانستم
همی کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند

سه ره دارد جهان عشق اکنون
یکی آتش یکی اشک و یکی خون
به آتش خواستم جانم که سوزد
چو جای توست نتوانم که سوزد
به می‌ می‌ماند در عقیقین قدح
سرشکی که در لاله مأوی گرفت
قدح گیر چندی و دنیایی مگیر
که بدبخت شد آنکه دنیایی گرفت
زشت باید دید و انگارید خوب
زهر باید خورد و انگارید قند
توسنی کردم ندانستم
همی کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند
تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کِشی
چون به هجر اَندر بِپیچی
پس بدانی دانی قدر من


مستر آف پرشیا
رابعه

Related

Top Songs

Loading...