Masih & Arash - Khali Bood Dastam

Masih & Arash

Khali Bood Dastam

Lyrics: Arash AP
Music: Arash AP