Martik - 'Rouzhaye Behtar'

Martik

Rouzhaye Behtar

Buy from iTunes Lyrics 2.2M Plays Date Added: February 11, 2015
دوباره از خودت بگو خودش یه جور دلخوشیه
که این سکوت سرد تو خود خود خودکشیه
وقتی که اسم داغ تو لبامو سوزن می زنه

می خوام بمیرم از خوشی در این نبرد یک تنه

نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند

نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند

روزایی از جنس خودت نازک و ترد و عسلی
سبک مث خواب سفر ته شبای مخملی

پر از فکر تابستونی تو زیرزمین های خنک
شهری پر از شمع گچی آسمون پر بادکنک

نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند
نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند

دوباره از خودت بگو خودی که یاد وطنه
صاحب هرچی معجزه خودی که قدیس منه

دوباره از خودت بگو خودش یه جور دلخوشیه
که این سکوت سرد تو خود خود خودکشیه

نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند
نگو که این روزا همه سیاهند

بگو روزای بهتری در راهند
نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند

نگو که این روزا همه سیاهند
بگو روزای بهتری در راهند


مارتیک
روزهای بهتری

Related

Top Songs

Loading...