Martik - 'Azizam Zoodtar'

Martik

Azizam Zoodtar

Lyrics 187K Plays Date Added: June 4, 2012
ناامیدی در به در از قلب من گیرد نشان
گر خیال آمدن داری عزیزم زودتر
عمر می ترسم که برچیند بساط زندگی
همت عاشق شدن داری عزیزم زودتر
با بهار آرزو با خود سعادت را بیار
چون زمستان می روم بذر محبت بیار

گر خیال کاشتن داری عزیزم زودتر
گر خیال آمدن داری عزیزم زودتر
زندگی با عشق تو شیرین و رویایی شده
قصر رویاهای من قصر تماشایی شده
تا تو را دارم چرا دل به رویا خوش کنم
بی تو کارم روز و شب احساس تنهایی شده
گر خیال آمدن داری عزیزم زودتر
همت عاشق شدن داری عزیزم زودتر
با بهار آرزو با خود سعادت را بیار

چون زمستان می روم بذر محبت بیار
گر خیال کاشتن داری عزیزم زودتر
گر خیال آمدن داری عزیزم زودتر


مارتیک
عزیزم زودتر

Related

Top Songs

Loading...