Majid Max

Khastam

Date Added June 4, 2013 Download Now Lyrics 18K Plays
خون چشمم/حسم امشب/نمیفهمم عشقه یا نفرت/ بغض گلوم بسه بشکن/سرنوشت قبول من نوشتم/آینه بگو که تلخه قصم/قلبم سیاهه؛سنگ سفته/با چند خط خون حرف نوشته/دست تشنه؛عروسک قدیمیت فیس زشتش/فرشته مرده فقط یه جسم زنده / نفرین های پشت سر؛ حتی پلکم؛چشم های کور؛که با عینک از پشتش سیاه میبینه؛این گل پژمردم بی آب می میره / وقتی خستم نیاز چی میگه
coros
خدای من؛منم یه عاشقم دوباره پس صدام بزن ( دوبار)
vers 2
خوب فکر کن چشماتو بدوز به من و خودت/دنیا؛عشقمون؛به زندگی که ازش گذشتم/به قلب یخ زدم؛سردیه برخوردت؛هه بازیه قشنگی بود/نقشم شد یه مهره/چه مضحک از خودم از دنیا کندم که ببینم خنده رو لبت انگار جرمایه منه/روزم شبه؛خدا چرا انتخاب من پوچم نشه/خستم؛از خودم از تو؛از دنیا از دلم از صبح؛تیکه های مکرر حرف های مردم؛اینه جواب مرام؛باشه دنیا دس خوش/هیچ وقت حرفمو بت نگفتم درگیر نشی نگی منم نی کلا/خیانتی که نشد بپرسم؛از عشق پاک فقط یه عقدم/اونقدر قلبم زخم داره نیست جایه چهار خط/آره باختم پای عشقم؛معرفت/یه بهاره پر برگم؛دسته سرد ( خستم )

Related

Top Music

Loading...

Trending Now