Mahasti - 'Veda'

Mahasti

Veda

Buy from iTunes Lyrics 1M Plays Date Added: December 19, 2012
وقتی رفتی همه چی رفت
حتی لبخند گل یاس

توی سینه بی تپش شد
اونهمه قلب پر احساس

نه لبت به خنده وا شد
نه وداعی کردی با من
درد و نفرین در سفرهات سفر همیشه رفتن

در قفای رفتن تو همه پلها شکستن
به عزای رفتن تو همه به گریه نشستن
تو کجائی که ببینی چه دلایی با تو هستن

می دونم تو قطره نیستی
که بری گم بشی در رود
برای روح بزرگت
مرگ تو تولدی بود

نه با این رفتن تو رفتی
نه با این مردن تو مردی
اون صدای جاودانه بگم از کی می خوندی

در قفای رفتن تو همه پلها شکستن
به عزای رفتن تو
همه به گریه نشستن

تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن
تو کجایی که ببینی چه دلاییبا تو هستن

Related

Top Songs

Loading...