Jahan

Age Az Shab

Date Added April 18, 2017 Buy Now Lyrics 59K Plays
اگه از شب از شکستن
اگه از سکوت از تنها نشستن نمیگم نه اینکه نیست
اگه از صداقت چشمای گریون
اگه از غم غریبی توو بیابون نمیگم نه اینکه نیست
ای غمین ترین ، ای عزیزترین
ای تو بهترین بیا و نغمه سوختن و ساز نکن
از باهم ساختن و آغاز بکن
سوختن و ساختنم حدی داره
دردو نشناختنم حدی داره
این دیگه زندگی رو باختنه
پشت به خورشید سوی شب تاختنه
این روزای برای موندن
برا عاشقانه خوندن دیگه هیچ حرفی نداریم
یا اگه داریم چه بهتر که به لبهامون نیاریم
این روزای برای موندن
برا عاشقانه خوندن دیگه هیچ حرفی نداریم
یا اگه داریم چه بهتر که به لبهامون نیاریم
دیگه از خستگی پاهای خستت برام نگو نگو نگو
دیگه از شکستن دل شکستت برام نگو نگو نگو
سوختن و ساختنم حدی داره
دردو نشناختنم حدی داره

این روزای برای موندن
برا عاشقانه خوندن دیگه هیچ حرفی نداریم
یا اگه داریم چه بهتر که به لبهامون نیاریم
این روزای برای موندن
برا عاشقانه خوندن دیگه هیچ حرفی نداریم
یا اگه داریم چه بهتر که به لبهامون نیاریم
دیگه از خستگی پاهای خستت برام نگو نگو نگو
دیگه از شکستن دل شکستت برام نگو نگو نگو
سوختن و ساختنم حدی داره
دردو نشناختنم حدی داره

Related

Top Music

Loading...

Trending Now