Homayoun Shajarian - 'Che Atashha (Tasnif)'

Homayoun Shajarian

Che Atashha (Tasnif)

Buy from iTunes Lyrics 4.8M Plays Date Added: February 3, 2014
تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب
بدین سان خوابها را با تو زیبا می كنم هر شب
تبی این گاه را چون كوه سنگین می كند آنگاه
چه آتشها كه در این كوه برپا می كنم هر شب
مرا یک شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست
چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
چه بی آزار، چه بی آزار، با دیوار نجوا می كنم هر شب
كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب

Related

Top Songs

Loading...