Helen

Vaghti To Nabashi

Date Added April 5, 2011 Download Now Lyrics 151K Plays
تا تو دستامو گرفتی راهم از دنیا جدا شد
توی آغوشِ تو چشمم به جهانی تازه وا شد
بغض من از تو شکستُ گریه شعر بی صدا شد
تا تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد
لحظه های از تو مردن زندگی رو یاد من داد
با توبرگشتم به دنیا به شروع هر دوی ما
از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا
بگو وقتی تو نباشی من کجای روزگارم
بگو بارِ گریه هامو روی دوش کی بذارم
من که بی تو با جهانم با خودم کاری ندارم
تا تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد
لحظه های از تو مردن زندگی رو یاد من داد
با توبرگشتم به دنیا به شروع هر دوی ما
از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا

تا تو دستامو گرفتی راهم از دنیا جدا شد
توی آغوشِ تو چشمم به جهانی تازه وا شد
بغض من از تو شکستُ گریه شعر بی صدا شد
تا تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد
لحظه های از تو مردن زندگی رو یاد من داد
با توبرگشتم به دنیا به شروع هر دوی ما
از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا
بگو وقتی تو نباشی من کجای روزگارم
بگو بارِ گریه هامو روی دوش کی بذارم
من که بی تو با جهانم با خودم کاری ندارم
تا تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد
لحظه های از تو مردن زندگی رو یاد من داد
با توبرگشتم به دنیا به شروع هر دوی ما
از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا

Related

Top Music

Loading...

Trending Now