Hayedeh - 'Azadeh (Heyf Album)'

Hayedeh

Azadeh (Heyf Album)

Lyrics: Raha Moayeri
Music: Ali Tajvidi
Arrangement: Ali Tajvidi
Buy from iTunes Lyrics 4.7M Plays Date Added: September 3, 2013
با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام
با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام
در میان آشنایانم ولی بیگانه ام
از چو من آزاده ای الفت بریدن سهل نیست
از چو من آزاده ای الفت بریدن سهل نیست
میرود با چشم گریان سیل از ویرانه ام
با آنکه همچون اشک غم بر خاک ره افتاده ام من
با آنکه هر شب ناله ها
چون مرغ شب سرداده ام من
در سر ندارم هوسی
چشمی ندارم به کسی آزاده ام من
با آنکه از بی حاصلی سر در گریبانم
چو گل شادم که از روشندلی
پاکی ز دامانم چو گل
خندان لب و خونین جگر مانند
جام باده ام آزاده ام من
یارب چو من افتاده ای کو افتاده آزاده ای کو
تا رفته از جانم برون سودای هستی
آسوده ام آسوده از غوغای هستی
گلبانگ مستی آفرین همچون رهی
سرداده ام من مرغ شباهنگم
ولی در دام غم افتاده ام من
خندان لب و خونین جگر مانند
جام باده ام آزاده ام من
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است
ماییم جای دیگر و او جای دیگر است
گر خلق را بود سر و سودای مال و جاه
آزاده مرد را سر و سودای دیگر استهایده
آزاده

Related

Top Songs

Loading...