Hafez Nazeri - Existence Life
Buy from iTunes Lyrics 215K Plays Date Added: March 24, 2014
نامدگان و رفتگان ازدو کرانه ی زمان
سوی تو می دوند هان ای تو همیشه درمیان
کز نفس تو دم به دم می شنویم بوی جان
پیش تو جامه در برم نعره زند که بر درم
آمدمت که بنگرم گریه نمی دهد امان
آه که می زند برون از سر و سینه موج خون
من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان

Related

Top Songs

Loading...