Guya - Eternal Aban

Guya

Eternal Aban


آبان جاویدان
Download Now Lyrics 601 Plays Date Added: February 10, 2023
مظهر گریه از خواهرانم
شاکی‌ام از شکنجه‌گری‌ها
آمدم حق خود را بگیرم
از تمامیِ ناداوری‌ها

لقمه‌های حرام از دل تو
سنگ بی‌عاطفه می‌تراشد
با شرف زندگی کن تو سرباز
تا که فردا از آن تو باشد

یاد آبانمان جاویدان
جان ما نذر تاریخ ایران
خانه مادری خاک پاکم
تا ابد زنده یاد شهیدان

مادران داغ اولاد تا کی
بردگی تا به کی خودفروشان
این فراخوان آزادگان است
بر علیه جهالت به دوشان

آمدم در خیابان بگویم
نه به افکار استبدادی
با شعاری پر از آدمیت
بانگ زن زندگی آزادی

یاد آبانمان جاویدان
جان ما نذر تاریخ ایران
خانه مادری خاک پاکم
تا ابد زنده یاد شهیدان

تهمتی را که بستی به مردم
گویمش خیزش علم و فرهنگ
خیزشی در مسیر سعادت
رو به دنیای بی وحشت و جنگ

ما برای تو هم در نبردیم
پس حذر کن دگر از تفنگت
روشنایی بسی نزدیک است
صبح فردای این شام ظلمت

یاد آبانمان جاویدان
جان ما نذر تاریخ ایران
خانه مادری خاک پاکم
تا ابد زنده یاد شهیدان


گویا
آبان جاویدان

Related

Top Songs

Loading...