Farhad - 'Najva'

Farhad

Najva

Buy on Amazon Lyrics 558K Plays Date Added: February 8, 2013
رستنی‌ها کم نیست
من و تو کم بودیم
خشک و پژمرده و تا
روی زمین خم بودیم!
گفتنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم گفتیم
مثل هذیان دم مرگ
از آغاز چنین درهم
و برهم گفتیم
دیدنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم دیدیم
بی‌سبب از پاییز
جای‌ میلاد اقاقی‌ها را پرسیدیم
چیدنی‌ها کم نیست
من و تو کم چیدیم
وقت گل دادن عشق
روی دار قالی‌
بی‌سبب حتی پرتاب
گل سرخی‌ را ترسیدیم
خواندنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم خواندیم
من و تو ساده‌ترین شکل
سرودن را در معبر باد
با دهانی‌ بسته وا ماندیم
من و تو کم بودیم
من و تو اما در میدان‌ها
اینک اندازه‌ی ما می‌خوانیم!
ما به اندازه‌ی ما می‌بینیم!
ما به اندازه‌ی ما می‌چینیم!
ما به اندازه‌ی ما می‌گوییم!
ما به اندازه‌ی ما می‌روییم!
من و تو
کم نه که باید شب بی‌‌رحم
و گل مریم و بیداری
شبنم باشیم!
من و تو
خم نه و درهم نه و کم هم
نه که می‌باید با هم باشیم!
من و تو حق داریم
در شب این جنبش
نبض آدم باشیم!
من و تو حق داریم
که به اندازه‌ی ما هم
شده با هم باشیم!
گفتنی‌‌ها کم نیست!


فرهاد
نجوا

Related

Top Songs

Loading...