Faramarz Aslani - 'Yari Andar Kas Nemibinam'

Faramarz Aslani

Yari Andar Kas Nemibinam

Lyrics 768K Plays Date Added: February 4, 2011
یاری اندر کس نمی بینی ، یاران را چه شد
دوستی کِی آخر آمد ، دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد ، خضر فرخ پی کجاست
گل بگشت از رنگ خود ، باد بهاران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد ، هَزاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

کس نمی گوید یاری داشت حقّ دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

شهر یاران و بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی که سرآمد شهر یاران را چه شد

بوی توفیق و کرامت در میان افکنده ام
کس به میدان در نمی آید ، سواران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
از چه می پرسی که دور روزگاران را چه شد

Related

Top Songs

Loading...