Elaheh

Rafteh

Date Added September 16, 2015 Download Now Lyrics 192K Plays
ای که رفته با خود دلی شکسته بردی
این چنین به طوفان تن مرا سپردی
ای که مهر باطل زدی به دفتر من
بعد تو نیامد چه ها که بر سر من
بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

ای خدای عالم چگونه باورم بود
آن که روزگاری پناه و یاورم بود
سایه اش نماند همیشه بر سر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

رفتی و ندیدی که بی تو
شکسته بال و خسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو
چگونه پر شکسته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرابه زیر پا
رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها
ای به دل آشنا
تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی

رفتی و ندیدی که بی تو
شکسته بال و خسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو
چگونه پر شکسته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرابه زیر پا
رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها
ای به دل آشنا
تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی

ای خدای عالم چگونه باورم بود
آن که روزگاری پناه و یاورم بود
سایه اش نماند همیشه بر سر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

رفتی و ندیدی که بی تو
شکسته بال و خسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو
چگونه پر شکسته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرابه زیر پا
رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها
ای به دل آشنا
تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی

رفتی و ندیدی که بی تو
شکسته بال و خسته ام
رفتی و ندیدی که بی تو
چگونه پر شکسته ام
رفتی و نهادی چه آسان دل مرابه زیر پا
رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها
ای به دل آشنا
تا که هستم بیا
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی
وای من اگر نیایی

Related

Top Music

Loading...

Trending Now