Ehaam

Donyaye Bad Az To

Date Added December 10, 2018 Download Now Lyrics 242K Plays
بی من کجا رفت
آه سردی میکشم
از رفتنش آخر چرا رفت
بی من کجا رفت
آشنای من غریبانه میانِ جاده ها رفت
بد به حال چشم من امشب اگر باران ببارد
موجم از طوفان تو حال مرا دریا ندارد ، دریا ندارد
دنیای بعد از تو مرا از پا دراورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده
همین عشق مرا از من نگیر
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشِگی
دنیای بعد از تو مرا از پا دراورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده
همین عشق مرا از من نگیر
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشِگی
دوری از من بین ما حتی اگر
این فاصله یک ذره باشد
درد بزرگیست
عشقِ تو در غربت خانه رهایت کرده باشد
بد به حال چشم من امشب اگر بارون ببارد
موجم از طوفان تو حال مرا دریا ندارد ، دریا ندارد
دنیای بعد از تو مرا از پا دراورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده
همین عشق مرا از من نگیر
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشِگی
دنیای بعد از تو مرا از پا دراورده ببین
از تو برای قلب من دیوانگی مانده
همین عشق مرا از من نگیر
دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
دورم کن از این گوشِگی


ایهام - دنیای بعد از تو

Related

Top Music

Loading...

Trending Now