Dariush

Rahayi

Date Added April 25, 2011 Buy from iTunes Lyrics 76K Plays
کفتر کشته پروندن نداره
رو خاک و خونا کشوندن نداره
کفتر کشته پروندن نداره
کتاب کهنه که خوندن نداره
داره از تنهایی گریم میگیره
توی این شهر دیگه موندن نداره
داره از تنهایی گریم میگیره
توی این شهر دیگه موندن نداره
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟
مرغ پر بسته که کشتن نداره
وقتی کشتی دیگه گفتن نداره
از یه دریچه تاریک و سیاه
پای پیر و خسته دیدن نداره
اگه تو باغچه فقط یه گل باشه
گل اون باغچه که چیدن نداره
هر درختی که یه روزی پیر میشه
اونو از ریشه سوزوندن نداره
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟
فصل مردن واسه من کی میرسه؟ وقت پرواز من از این قفسه
از من در به در اینجا چی میخواید
بگیرید اگر چه مست از نفسه
بوی گلپر مثال اطلسی نیست
حرفای من مثل حرف کسی نیست
شعر من حرف قشنگ رفتنه
حرف حرف تا دنیا دنیاست گفتنه
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟
کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم؟

Related

Top Music

Loading...

Trending Now