Dariush - 'Khaneyeh Sorkh'

Dariush

Khaneyeh Sorkh

Buy from iTunes Lyrics 130K Plays Date Added: April 22, 2011
خانه سرخ و كوچه سرخ است و خیابان سرخ است
عاری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه بر می خیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است
رو سیاه است اگر این شب مردم كش بد
تا دم صبح سحر سینه ی یاران سرخ است
با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است
ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است
وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران
تا در این دشت غرور كینه داران سرخ است
خانه سرخ و كوچه سرخ است و خیابان سرخ است
عاری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است
ده به ده پرچم خشم است كه برمی خیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است


داریوش
خانه سرخ

Related

Top Songs

Loading...