Dariush - 'Harekat'

Dariush

Harekat

Buy from iTunes Lyrics 547K Plays Date Added: April 25, 2011
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
جنگل و شهر و ده و کوه و کمر
از نفس خویش شکوفان کنیم
دانه هر گل که تو پرپر کنی
باز بکاریم و دو چندان کنیم
پای بکوبیم و بر آریم دست
خنده زنان ترک سر و جان کنیم
خنده زنان ترک سر و جان کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
روشن از ایمان به طلوعی قریب
چوبه اعدام چراغان کنیم
دل چو به پیمان خدا داده ایم
سر گرو حرمت پیمان کنیم
تا تو بدانی که چه ما می کنیم
هر چه تو گفتی نکنید آن کنیم
هر چه تو گفتی نکنید آن کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
آتش پنهان درون را برون
از دل خاکستر ایران کنیم
شعله بگیریم از این اتش و
مشعل تاریخ فروزان کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
باز بسازیم بنایی دگر
ساخته یی هر چه تو، ویران کنیم
خواب و خیال خوشت آشفته ایم
بیش از این نیز پریشان کنیم
می شنوی؟ می شنوی؟ این تپش طبل ماست
باش و ببین تا که چه طوفان کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم
حرکت از این بیش شتابان کنیم
ولوله در ولوله باران کنیم....

Related

Top Songs

Loading...