Danial Sadri

Adat Nakon

Date Added August 5, 2013 Download Now Lyrics 19K Plays
تو رو اونقدر دوست دارم که نذارم خسته تر شی
این اجازه رو نمی دم که بهم وابسته تر شی

واسه تو اول راه
واسه ی من آخراشه
گاهی دوست داشتن می تونه علت جدایی باشه

می رم از پیشت به من عادت نکن
با من از آینده مون صحبت نکن
واسه ی تنها شدن آماده شو
با من احساس صمیمیت نکن

می رم از پیشت به من عادت نکن
با من از آینده مون صحبت نکن
واسه ی تنها شدن آماده شو
با من احساس صمیمیت نکن

می رم و می گیرم از تو و احساست این بی قراری رو
دوست دارم اما تو یاد من دادی بزرگواری رو
هر چی که می بینم چیزی به جز احساس توی نگاهت نیست
این مرد اونقدرام که تو ازش می خوای پشت و پناهت نیست

می رم از پیشت به من عادت نکن
با من از آینده مون صحبت نکن
واسه ی تنها شدن آماده شو
با من احساس صمیمیت نکن

می رم از پیشت به من عادت نکن
با من از آینده مون صحبت نکن
واسه ی تنها شدن آماده شو
با من احساس صمیمیت نکن

Related

Top Music

Loading...

Trending Now