Daal Band

Seven Cities

Date Added May 25, 2016 Buy from BeepTunes Lyrics 47K Plays
سرمست و سرگردان، در کوچه های تهران
چرخ میزنم تا صبح، سرگشته و رها

از چشم میدان ها، تا پای خیابان ها
پر کرده رویایت، دنیای مرا

باد از تو میخواند در همهمه من
شهر از تو میگوید در خاطره من

نور خیابان امشب رنگارنگ توست
بوق و سوت و آژیرش آهنگ توست

جا مانده عطر تو در خانه آغوشم
تا شب نگیرد باز، از من، من تو را

برگ رنگ چشم توست، ماه از روی لبخندت
این کوچه می پوشد، پیراهن تو را

سودا ...

باد از تو میخواند در همهمه من
شهر از تو میگوید در خاطره من

نور خیابان امشب رنگارنگ توست
بوق و سوت و آژیرش آهنگ توست

Related

Top Music

Loading...

Trending Now