Daal Band - 'Kalaaghe Sefid'

Daal Band

Kalaaghe Sefid

Buy from BeepTunes Lyrics 488K Plays Date Added: March 2, 2018
زیر بار گنبد کبود
غیر سایه‌اش کسی نبود
سهمش از زمین فرار و درد
سهمش از هوا غبار و دود
پیش رو راه بی هدف
پشت سر شهر غمزده
پای پیاده در دل شب
تا پل آزادی قدم زده
دل تنگ شب سرد
سفر حسرت و یاد
وطنش بر شانه باد
دل تنگ شب سرد
سفر حسرت و یاد
وطنش بر شانه باد
زیر بار گنبد کبود
با خودش هم آشنا نبود
سهمش از زمین فرار و درد
سهمش از هوا غبار و دود
زیر بار گنبد کبود
غیر سایه‌اش کسی نبود


گروه دال
کلاغ سفید

Related

Top Songs

Loading...