Daal Band - 'Here I Wait'

Daal Band

Here I Wait

Buy from BeepTunes Lyrics 200K Plays Date Added: May 25, 2016
ابر بی تاب بهارم روز و شب
با کویر افتاده کارم روز و شب

ابر بی تاب بهارم روز و شب
تا کجا باید ببارم روز و شب

لحظه ها را انتظارم، انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم، بی قرارم روز و شب

در سکوت اين حصارم روز و شب
تاب تنهایی ندارم روز و شب

این سفرها دور تکرار من است
تا ابد در این قطارم روز و شب

لحظه ها را انتظارم، انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم، بی قرارم روز و شب

لحظه ها را انتظارم، انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم، بی قرارم روز و شب

من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را می شمارم روز و شب

من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را می شمارم روز و شب


گروه دال
لحظه ها را انتظارم

Related

Top Songs

Loading...